عنوان خبر : عدم پذيرش مهمان
نویسنده :       تاریخ درج : 1394/03/06       بازدید : 10400 بار
عدم پذيرش مهمان
با عنايت به برگزاري سمينار از تاريخ 94/03/08 الي 94/03/10 پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر صورت نمي پذيرد .