عنوان خبر : سهميه هاي فروردين ماه 94 هتل بهمن مشهد
نویسنده :       تاریخ درج : 1393/12/06       بازدید : 12124 بار
سهميه هاي فروردين ماه 94 هتل بهمن مشهد
ادارات محترم خدمات رفاهي شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه سهميه هاي فروردين ماه 94 هتل بهمن مشهد جهت استفاده همکاران در سيستم بارگزاري شد