عنوان خبر : عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي درمامورسراي وليعصرازمورخ 96/05/21 لغايت96/05/25
نویسنده :       تاریخ درج : 1396/05/16       بازدید : 18990 بار
عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي درمامورسراي وليعصرازمورخ 96/05/21 لغايت96/05/25
همکاران محترم ادارات رفاهي استانها به اطلاع ميرساند از مورخ 96/05/21 لغايت 96/05/25 بدليل آموزش توسعه سيستم مديريت عملکردکارکنان و همچنين دوره آموزش ip-oss پذيرش بصورت مجردي در مامورسراي وليعصرصورت نمي پذيرد لطفا همکاري لازم معمول نمائيد