عنوان خبر : اطلاعيه
نویسنده :       تاریخ درج : 1395/07/27       بازدید : 17406 بار
اطلاعيه
همکاران محترم ادارات خدمات رفاهي استانها تابعه به اطلاع ميرساند ازمورخ 1395/07/26لغايت 1395/07/29بدليل همايش مديران حقوقي و برگزاري دورهاي کارگاهي مديريت پروژه در تهران از پذيرش مهمان به صورت مجردي درمهمانسراي وليعصر صورت نمي پذيرد لطفا همکاري لازم معمول نماييد