عنوان خبر : سهميه بهمن ماه مهمانسراي قشم
نویسنده :       تاریخ درج : 1393/10/15       بازدید : 11955 بار
سهميه بهمن ماه مهمانسراي قشم
ادارات محترم خدمات رفاهي شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه سهميه هاي بهمن ماه 93 مهمانسراي قشم جهت استفاده همکاران در سيستم بارگزاري شد