عنوان خبر : سهميه شهريور ماه 93 ويلاهاي شمال
نویسنده :       تاریخ درج : 1393/05/15       بازدید : 12630 بار
سهميه شهريور ماه 93 ويلاهاي شمال
ادارات محترم خدمات رفاهي شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه سهميه هاي شهريور ماه 93 ويلاهاي شمال جهت استفاده همکاران در سيستم بارگزاري شد