عنوان خبر : عدم پذيرش مهمان مهمانسراي وليعصر
نویسنده :       تاریخ درج : 1394/04/10       بازدید : 10567 بار
عدم پذيرش مهمان مهمانسراي وليعصر
درمهمانسراي وليعصر در تاريخ 94/4/17 لغايت 94/4/19 به دليل انجام عمليات سمپاشي ساختمان
پذيرش مهمان صورت نمي پذيرد