عنوان خبر : سهميه هاي مهر ماه 93 مهمانسراي قشم
نویسنده :       تاریخ درج : 1393/06/22       بازدید : 11239 بار
سهميه هاي مهر ماه 93 مهمانسراي قشم
ادارات محترم خدمات رفاهي شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه سهميه هاي مهر ماه 93 مهمانسراي قشم جهت استفاده همکاران در سيستم بارگزاري شد