عنوان خبر : سهميه بهمن ماه هتل ديدار کيش
نویسنده :       تاریخ درج : 1393/10/15       بازدید : 11541 بار
سهميه بهمن ماه هتل ديدار کيش
ادارات محترم خدمات رفاهي شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه سهميه هاي بهمن ماه 93 هتل ديدار کيش جهت استفاده همکاران در سيستم بارگزاري شد