عنوان خبر : سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل بهمن مشهد
نویسنده :       تاریخ درج : 1393/05/15       بازدید : 11875 بار
سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل بهمن مشهد
ادارات محترم خدمات رفاهي شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل بهمن مشهد جهت استفاده همکاران در سيستم بارگزاري شد