عنوان خبر : سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 مهمانسراي قشم
نویسنده :       تاریخ درج : 1394/01/16       بازدید : 9861 بار
سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 مهمانسراي قشم
ادارات محترم خدمات رفاهي شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 مهمانسراي قشم جهت استفاده همکاران در سيستم بارگزاري شد