عنوان خبر : سهميه مرداد 93 هتل بهمن مشهد
نویسنده :       تاریخ درج : 1393/04/17       بازدید : 11761 بار
سهميه مرداد 93 هتل بهمن مشهد
ادارات محترم خدمات رفاهي شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه سهميه هاي مرداد ماه 93 هتل بهمن مشهد جهت استفاده همکاران در سيستم بارگزاري شد