عنوان خبر : عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر
نویسنده :       تاریخ درج : 1394/03/18       بازدید : 11000 بار
عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر
به دليل برگزاري همايش روابط عمومي در تاريخ 94/03/25 الي 94/03/27 پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر صورت نمي پذيرد .