عنوان خبر : سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل ديدار کيش
نویسنده :       تاریخ درج : 1393/05/15       بازدید : 11838 بار
سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل ديدار کيش
ادارات محترم خدمات رفاهي شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل ديدار کيش جهت استفاده همکاران در سيستم بارگزاري شد