عنوان خبر : سهميه مرداد 93 مهمانسراي قشم
نویسنده :       تاریخ درج : 1393/04/17       بازدید : 11592 بار
سهميه مرداد 93 مهمانسراي قشم
ادارات محترم خدمات رفاهي شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه سهميه هاي مرداد ماه 93 مهمانسراي قشم جهت استفاده همکاران در سيستم بارگزاري شد