عنوان خبر : سهميه هاي دي ماه 93 هتل ديدار کيش
نویسنده :       تاریخ درج : 1393/09/15       بازدید : 11790 بار
سهميه هاي دي ماه 93 هتل ديدار کيش
ادارات محترم خدمات رفاهي شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه سهميه هاي دي ماه 93 هتل ديدار کيش جهت استفاده همکاران در سيستم بارگزاري شد