عنوان خبر : تغيير مهلت رزرو سهميه ويلاهاي شمال
نویسنده :       تاریخ درج : 1392/12/24       بازدید : 8592 بار
تغيير مهلت رزرو سهميه ويلاهاي شمال
ادارات محترم خدمات رفاهي شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه
مهلت رزرو سهميه هاي ويلاهاي شمال کليه شرکتها به يک هفته قبل از شروع تاريخ بهره برداري تغيير پيدا مي کند