عنوان خبر : اطلاعيه عدم پذيرش مهماناني که اسامي آنها در فرم پذيرش ثبت نشده است
نویسنده :       تاریخ درج : 1393/03/03       بازدید : 11784 بار
اطلاعيه عدم پذيرش مهماناني که اسامي آنها در فرم پذيرش ثبت نشده است
همکاران محترم به اطلاع مي رساند صرفاً همراهاني که اسامي آنها در فرم پذيرش ثبت شده است در هنگام مراجعه به اماکن رفاهي موردنظر پذيرش خواهند شد. لذا مقتضي است از همراه بردن مهماناني که اسامي آنها در فرم پذيرش نيامده است خودداري به عمل آوريد.