عنوان خبر : سهميه بهمن ماه هتل بهمن مشهد
نویسنده :       تاریخ درج : 1393/10/15       بازدید : 14382 بار
سهميه بهمن ماه هتل بهمن مشهد
ادارات محترم خدمات رفاهي شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه سهميه هاي بهمن ماه 93 هتل بهمن مشهد جهت استفاده همکاران در سيستم بارگزاري شد