مشخصات اماکن
فاقد تصویر
عنوان اماکن : مهمانسراي قشم (کد )
نوع : مهمانسرا
آدرس : استان هرمزگان، قشم- ميدان امام قلي خان- پشت مجتمع تجاري سيمرغ
تلفن : 0763-5242700

سهمیه های موجود
لطفا برای مشاهده سهمیه ها به سیستم وارد شوید.