مشخصات اماکن
فاقد تصویر
عنوان اماکن : مهمانسراي شريعتي (کد 1002)
نوع : مهمانسرا
آدرس : استان تهران، تهران- خ شريعتي- ميثاق6- پ 30
تلفن : 021-77639991

سهمیه های موجود
لطفا برای مشاهده سهمیه ها به سیستم وارد شوید.