مشخصات اماکن
فاقد تصویر
عنوان اماکن : مهمانسراي شاهرود (کد 1012)
نوع : مهمانسرا
آدرس : استان سمنان، شاهرود- خ. شهيد رجائي- نبش خ. رودکي- پ 14
تلفن : 0273-2242555

سهمیه های موجود
لطفا برای مشاهده سهمیه ها به سیستم وارد شوید.