آرشیو اخبار 1394

1394/12/22 اطلاعيه (تعداد بازدید : 11017)
1394/12/11 عدم پرداخت از طريق سايت (تعداد بازدید : 11086)
1394/11/16 صفحه تلگرام (تعداد بازدید : 11258)
1394/09/22 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 11160)
1394/09/09 عدم پذيرش مهمان در هتل بهمن (تعداد بازدید : 11391)
1394/07/04 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 10681)
1394/06/23 استرداد وجوه حاصل از عدم استفاده از اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 11137)
1394/04/10 عدم پذيرش مهمان مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 11127)
1394/03/18 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 11000)
1394/03/06 عدم پذيرش مهمان (تعداد بازدید : 11130)
1394/02/20 عدم پذيرش مهمان در مامورسراي وليعصر (تعداد بازدید : 10841)
1394/02/14 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي گلبرگ تهران تا اطلاع ثانوي (تعداد بازدید : 10895)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 12045)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11346)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 10809)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11310)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل بهمن مشه (تعداد بازدید : 10653)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 10735)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 10513)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 10635)