آرشیو اخبار 1394

1394/12/22 اطلاعيه (تعداد بازدید : 9283)
1394/12/11 عدم پرداخت از طريق سايت (تعداد بازدید : 9194)
1394/11/16 صفحه تلگرام (تعداد بازدید : 9662)
1394/09/22 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 9371)
1394/09/09 عدم پذيرش مهمان در هتل بهمن (تعداد بازدید : 9686)
1394/07/04 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 9054)
1394/06/23 استرداد وجوه حاصل از عدم استفاده از اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 9416)
1394/04/10 عدم پذيرش مهمان مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 9487)
1394/03/18 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 9146)
1394/03/06 عدم پذيرش مهمان (تعداد بازدید : 9228)
1394/02/20 عدم پذيرش مهمان در مامورسراي وليعصر (تعداد بازدید : 9116)
1394/02/14 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي گلبرگ تهران تا اطلاع ثانوي (تعداد بازدید : 9193)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 10298)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 9507)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 8935)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 9530)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل بهمن مشه (تعداد بازدید : 8864)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 9095)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 8704)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 9004)