آرشیو اخبار 1394

1394/12/22 اطلاعيه (تعداد بازدید : 10144)
1394/12/11 عدم پرداخت از طريق سايت (تعداد بازدید : 10120)
1394/11/16 صفحه تلگرام (تعداد بازدید : 10479)
1394/09/22 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 10275)
1394/09/09 عدم پذيرش مهمان در هتل بهمن (تعداد بازدید : 10564)
1394/07/04 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 9924)
1394/06/23 استرداد وجوه حاصل از عدم استفاده از اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 10314)
1394/04/10 عدم پذيرش مهمان مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 10368)
1394/03/18 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 10086)
1394/03/06 عدم پذيرش مهمان (تعداد بازدید : 10166)
1394/02/20 عدم پذيرش مهمان در مامورسراي وليعصر (تعداد بازدید : 9983)
1394/02/14 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي گلبرگ تهران تا اطلاع ثانوي (تعداد بازدید : 10095)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11153)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 10389)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 9893)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 10404)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل بهمن مشه (تعداد بازدید : 9799)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 9941)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 9648)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 9879)