آرشیو اخبار 1394

1394/12/22 اطلاعيه (تعداد بازدید : 5051)
1394/12/11 عدم پرداخت از طريق سايت (تعداد بازدید : 4840)
1394/11/16 صفحه تلگرام (تعداد بازدید : 5700)
1394/09/22 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 5266)
1394/09/09 عدم پذيرش مهمان در هتل بهمن (تعداد بازدید : 5521)
1394/07/04 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 5110)
1394/06/23 استرداد وجوه حاصل از عدم استفاده از اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 5450)
1394/04/10 عدم پذيرش مهمان مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 5483)
1394/03/18 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 5031)
1394/03/06 عدم پذيرش مهمان (تعداد بازدید : 5283)
1394/02/20 عدم پذيرش مهمان در مامورسراي وليعصر (تعداد بازدید : 4996)
1394/02/14 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي گلبرگ تهران تا اطلاع ثانوي (تعداد بازدید : 5094)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 6197)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 5334)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 4795)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 5386)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل بهمن مشه (تعداد بازدید : 4946)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 4926)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 4762)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 4971)