آرشیو اخبار 1394

1394/12/22 اطلاعيه (تعداد بازدید : 6485)
1394/12/11 عدم پرداخت از طريق سايت (تعداد بازدید : 6350)
1394/11/16 صفحه تلگرام (تعداد بازدید : 7175)
1394/09/22 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 6728)
1394/09/09 عدم پذيرش مهمان در هتل بهمن (تعداد بازدید : 6934)
1394/07/04 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 6440)
1394/06/23 استرداد وجوه حاصل از عدم استفاده از اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 6875)
1394/04/10 عدم پذيرش مهمان مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 6889)
1394/03/18 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 6410)
1394/03/06 عدم پذيرش مهمان (تعداد بازدید : 6716)
1394/02/20 عدم پذيرش مهمان در مامورسراي وليعصر (تعداد بازدید : 6411)
1394/02/14 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي گلبرگ تهران تا اطلاع ثانوي (تعداد بازدید : 6511)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 7678)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 6774)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 6190)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 6815)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل بهمن مشه (تعداد بازدید : 6298)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 6349)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 6134)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 6353)