آرشیو اخبار 1393

1393/12/20 اطلاعيه مهم جهت پذيرش در اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 12541)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 12780)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12233)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 12323)
1393/12/04 سهميه هاي فروردين ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 12315)
1393/11/11 سهميه هاي اسفند ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12323)
1393/11/11 سهميه هاي اسفند ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11783)
1393/11/01 سهميه هاي اسفند ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 12045)
1393/11/01 سهميه هاي اسفند ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 12265)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 14516)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11657)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 12065)
1393/09/17 سهميه هاي دي ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11549)
1393/09/17 سهميه هاي دي ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11705)
1393/09/17 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر تهران (تعداد بازدید : 11377)
1393/09/15 سهميه هاي دي ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11913)
1393/09/15 سهميه هاي دي ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11328)
1393/09/08 اعلام انصراف از مسافرت از طريق پايگاه رزرو اماکن رفاهي در صورت مواجه شدن با ايام تعطيل (تعداد بازدید : 12074)
1393/08/17 سهميه هاي آذر ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11738)
1393/08/17 سهميه هاي آذر ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11831)
1393/08/06 سهميه هاي آذر ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11480)
1393/08/06 سهميه هاي آذر ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11561)
1393/07/28 شرايط استرداد وجه واريزي در صورت عدم استفاده از اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 12349)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11576)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11838)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11621)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11477)
1393/07/14 عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي (تعداد بازدید : 11451)
1393/07/14 عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 11616)
1393/06/25 عدم پذيرش مهمانان بدون حضور کارمند (تعداد بازدید : 11726)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11583)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12058)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11495)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11342)
1393/05/15 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي کوثر تا اطلاع ثانوي (تعداد بازدید : 11189)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11986)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11967)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11986)
1393/05/15 سهميه شهريور ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 12748)
1393/04/24 اطلاعيه پذيرش مهمانهاي ويلاهاي شمال فقط در قسمت پذيرش مجتمع رفاهي رستم رود (تعداد بازدید : 12023)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11697)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11861)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 12107)
1393/03/28 اطلاعيه درج نظرات، پيشنهادات و انتقادات (تعداد بازدید : 11942)
1393/03/21 عدم نياز به مراجعه حضوري کارکنان به شرکت مديريت املاک (تعداد بازدید : 15001)
1393/03/03 اطلاعيه مهم (تعداد بازدید : 11768)
1393/03/03 اطلاعيه تکميل فرم پذيرش (تعداد بازدید : 11511)
1393/03/03 اطلاعيه عدم پذيرش مهماناني که اسامي آنها در فرم پذيرش ثبت نشده است (تعداد بازدید : 11903)
1393/02/08 اطلاعيه مهم (تعداد بازدید : 11463)
1393/01/18 عدم پذيرش مهمان در هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11562)