آرشیو اخبار 1393

1393/12/20 اطلاعيه مهم جهت پذيرش در اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 11167)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11318)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 10812)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 10817)
1393/12/04 سهميه هاي فروردين ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 10946)
1393/11/11 سهميه هاي اسفند ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 10981)
1393/11/11 سهميه هاي اسفند ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 10481)
1393/11/01 سهميه هاي اسفند ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 10644)
1393/11/01 سهميه هاي اسفند ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 10769)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12929)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 10203)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 10622)
1393/09/17 سهميه هاي دي ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 10212)
1393/09/17 سهميه هاي دي ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 10322)
1393/09/17 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر تهران (تعداد بازدید : 10025)
1393/09/15 سهميه هاي دي ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 10468)
1393/09/15 سهميه هاي دي ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 10036)
1393/09/08 اعلام انصراف از مسافرت از طريق پايگاه رزرو اماکن رفاهي در صورت مواجه شدن با ايام تعطيل (تعداد بازدید : 10669)
1393/08/17 سهميه هاي آذر ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 10386)
1393/08/17 سهميه هاي آذر ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 10352)
1393/08/06 سهميه هاي آذر ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 10066)
1393/08/06 سهميه هاي آذر ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 10334)
1393/07/28 شرايط استرداد وجه واريزي در صورت عدم استفاده از اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 10927)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 10173)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 10359)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 10259)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 10019)
1393/07/14 عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي (تعداد بازدید : 9989)
1393/07/14 عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 10205)
1393/06/25 عدم پذيرش مهمانان بدون حضور کارمند (تعداد بازدید : 10304)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 10265)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 10656)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 10074)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 9988)
1393/05/15 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي کوثر تا اطلاع ثانوي (تعداد بازدید : 9841)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 10614)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 10512)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 10619)
1393/05/15 سهميه شهريور ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11191)
1393/04/24 اطلاعيه پذيرش مهمانهاي ويلاهاي شمال فقط در قسمت پذيرش مجتمع رفاهي رستم رود (تعداد بازدید : 10682)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 10335)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 10539)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 10754)
1393/03/28 اطلاعيه درج نظرات، پيشنهادات و انتقادات (تعداد بازدید : 10476)
1393/03/21 عدم نياز به مراجعه حضوري کارکنان به شرکت مديريت املاک (تعداد بازدید : 13628)
1393/03/03 اطلاعيه مهم (تعداد بازدید : 10325)
1393/03/03 اطلاعيه تکميل فرم پذيرش (تعداد بازدید : 10133)
1393/03/03 اطلاعيه عدم پذيرش مهماناني که اسامي آنها در فرم پذيرش ثبت نشده است (تعداد بازدید : 10462)
1393/02/08 اطلاعيه مهم (تعداد بازدید : 10056)
1393/01/18 عدم پذيرش مهمان در هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 10102)