آرشیو اخبار 1393

1393/12/20 اطلاعيه مهم جهت پذيرش در اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 12966)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 13197)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12617)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 12833)
1393/12/04 سهميه هاي فروردين ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 12755)
1393/11/11 سهميه هاي اسفند ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12675)
1393/11/11 سهميه هاي اسفند ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 12105)
1393/11/01 سهميه هاي اسفند ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 12355)
1393/11/01 سهميه هاي اسفند ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 12732)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 14911)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 12060)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 12493)
1393/09/17 سهميه هاي دي ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11893)
1393/09/17 سهميه هاي دي ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12076)
1393/09/17 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر تهران (تعداد بازدید : 11707)
1393/09/15 سهميه هاي دي ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 12386)
1393/09/15 سهميه هاي دي ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11639)
1393/09/08 اعلام انصراف از مسافرت از طريق پايگاه رزرو اماکن رفاهي در صورت مواجه شدن با ايام تعطيل (تعداد بازدید : 12473)
1393/08/17 سهميه هاي آذر ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 12067)
1393/08/17 سهميه هاي آذر ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12247)
1393/08/06 سهميه هاي آذر ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11872)
1393/08/06 سهميه هاي آذر ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11850)
1393/07/28 شرايط استرداد وجه واريزي در صورت عدم استفاده از اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 12757)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12095)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 12263)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 12055)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11888)
1393/07/14 عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي (تعداد بازدید : 11820)
1393/07/14 عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 12040)
1393/06/25 عدم پذيرش مهمانان بدون حضور کارمند (تعداد بازدید : 12121)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11924)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12418)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11905)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11657)
1393/05/15 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي کوثر تا اطلاع ثانوي (تعداد بازدید : 11484)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 12444)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 12375)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12397)
1393/05/15 سهميه شهريور ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 13263)
1393/04/24 اطلاعيه پذيرش مهمانهاي ويلاهاي شمال فقط در قسمت پذيرش مجتمع رفاهي رستم رود (تعداد بازدید : 12368)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 12065)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12160)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 12511)
1393/03/28 اطلاعيه درج نظرات، پيشنهادات و انتقادات (تعداد بازدید : 12323)
1393/03/21 عدم نياز به مراجعه حضوري کارکنان به شرکت مديريت املاک (تعداد بازدید : 15368)
1393/03/03 اطلاعيه مهم (تعداد بازدید : 12206)
1393/03/03 اطلاعيه تکميل فرم پذيرش (تعداد بازدید : 11890)
1393/03/03 اطلاعيه عدم پذيرش مهماناني که اسامي آنها در فرم پذيرش ثبت نشده است (تعداد بازدید : 12342)
1393/02/08 اطلاعيه مهم (تعداد بازدید : 11857)
1393/01/18 عدم پذيرش مهمان در هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11931)