شماره حساب بانک ملت شرکت مديريت املاک جهت واريز هزينه سفر  : 4783947089 به نام شرکت سامان سازه غدير

شناسه پرداخت مهمانسراهاي تهران : 0990108012126

شناسه پرداخت هتل ديدار کيش : 0990108013173

شناسه پرداخت هتل بهمن مشهد : 0990108014121

شناسه پرداخت ويلاهاي شمال : 0990108016116

شناسه پرداخت مهمانسراي قشم : 0990108017163

شناسه پرداخت مهمانسراي شاهرود : 0990108015168