تصویر خبر

اطلاعيه

1395/07/27 ناصري

همکاران محترم ادارات خدمات رفاهي استانها تابعه به اطلاع ميرساند ازمورخ 1395/07/26لغايت 1395/07/29بدليل همايش مديران حقوقي و برگزاري دورهاي کارگاهي مديريت پروژه در تهران از پذيرش مهمان به صورت مجردي درمهمانسراي وليعصر صورت نمي پذيرد لطفا همکاري لازم معمول نماييد

ادامه مطلب

تصویر خبر

اطلاعيه

1395/07/18 ناصري

همکاران محترم ادارات رفاهي استانهاي تابعه به اطلاع ميرساند بعلت نوسازي وتعميرات کلي هتل بهمن مشهد ازمورخ 1395/10/01لغاليت 1395/11/15 تعطيل وازپذيرش معذورميباشيم لطفا همکاري لازم معمول نماييد

ادامه مطلب

تصویر خبر

عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي در مهمانسراي وليعصر تا تاريخ 95/03/16

1395/03/10 بهاري

همکاران محترم ادارات خدمات رفاهي شرکتهاي تابعه به اطلاع مي رساند تا تاريخ 95/03/16 به دليل برگزاري مراسم سالگرد ارتحال امام در تهران، پذيرش مهمان به صورت مجردي در مهمانسراي وليعصر صورت نمي پذيرد لطفاً همکاري لازم معمول نماييد.

ادامه مطلب

تصویر خبر

مدت فعال بودن درخواستهاي منتظر پذيرش و منتظر پرداخت

1395/02/26 بهاري

همکاران محترم شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه به اطلاع مي رساند : درخواستهاي منتظر پذيرش و منتظر درخواست به مدت 72 ساعت در سيستم فعال خواهند بود و بعد از مدت ذکرشده درخواست به طور اتوماتيک توسط سيستم حذف خواهد شد

ادامه مطلب

تصویر خبر

قطعي تلفن هاي ويلاهاي آکام شهر و رستم رود

1395/02/06 بهاري

همکاران محترم شرکت مخابرات ايران و شرکتهاي تابعه به اطلاع مي رساند : به دليل جابجايي مرکز تلفن رستم رود تلفن هاي ويلاهاي آکام شهر و رستم رود به مدت يک هفته قطع مي باشند.

ادامه مطلب