تصویر خبر

اصلاحيه

1395/09/13 ناصري

همکاران محترم ادارات رفاهي استانها به اطلاع ميرساند بعلت نوسازي وتعميرات هتل بهمن مشهد از مورخ 1395/10/10 تا اطلاع ثانوي از پذيرش معذور ميباشيم لطفا همکاري لازم معمول نماييد

ادامه مطلب

تصویر خبر

عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي در مهمانسراي وليعصر تا تاريخ 1395/09/17

1395/09/13 ناصري

همکاران محترم ادارات خدمات رفاهي استانها تابعه به اطلاع ميرساند ازمورخ 1395/09/15 لغايت 1395/09/17به دليل برگزاري چهارمين جشنواره روابط عمومي پذيرش به صورت مجردي در مهمانسراي وليعصر صورت نمي پذيرد لطفا همکاري لازم معمول نماييد

ادامه مطلب

تصویر خبر

عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي درمهمانسراي وليعصر تا تاريخ 1395/08/09

1395/08/03 ناصري

همکاران محترم ادارات خدمات رفاهي استانهاي تابعه به اطلاع ميرساند از مورخ 1395/08/06 لغايت 1395/08/09 به دليل برگزاري نخستين کارگاه راهبردي واموزشي توسعه فيبرنوري پذيرش به صورت مجردي درمهمانسراي وليعصر صورت نمي پذيرد لطفا همکاري لازم معمول نماييد

ادامه مطلب

تصویر خبر

اطلاعيه

1395/07/27 ناصري

همکاران محترم ادارات خدمات رفاهي استانها تابعه به اطلاع ميرساند ازمورخ 1395/07/26لغايت 1395/07/29بدليل همايش مديران حقوقي و برگزاري دورهاي کارگاهي مديريت پروژه در تهران از پذيرش مهمان به صورت مجردي درمهمانسراي وليعصر صورت نمي پذيرد لطفا همکاري لازم معمول نماييد

ادامه مطلب

تصویر خبر

اطلاعيه

1395/07/18 ناصري

همکاران محترم ادارات رفاهي استانهاي تابعه به اطلاع ميرساند بعلت نوسازي وتعميرات کلي هتل بهمن مشهد ازمورخ 1395/10/01لغاليت 1395/11/15 تعطيل وازپذيرش معذورميباشيم لطفا همکاري لازم معمول نماييد

ادامه مطلب